Gå til leksikonoversigt

Fanø, Knud, 1919-1992, rektor for Duborg-Skolen

Personer

Knud Fanø blev student fra Tønder Statsskole i 1936 og læste til cand.mag. med historie som hovedfag og dansk og latin som bifag. Han blev i 1945 gift med Else (1916 - 2005), der også blev en fremtrædende personlighed inden for sydslesvigsk kulturliv, ikke mindst som engageret leder af Det lille Teater i Mariegade i Flensborg.
 
Det første år efter sin embedseksamen var Knud Fanø lærer ved Akademisk Kursus og vikar ved forskellige københavnske gymnasier. I 1946 blev han timelærer på på sit eget gamle gymnasium, Tønder Statsskole, og i 1948 blev han adjunkt og var samtidig forstander for Forsvarets Civilundervisning ved Tønder Kaserne.
 
I sin Tønder-tid var han medlem af Tønder byråd for de konservative. I 1962 flyttede han fra Tønder til Flensborg, hvor han var rektor for Duborg-Skolen frem til 1989. Han tildeltes i 1990 Grænseforeningens Kulturpris.
 
Knud Fanø var i sin studietid medlem af Studenterforeningen Hejmdal og var levende interesseret i Sønderjyllands historie og politik. Siden 1945 har han skrevet en lang række skrifter om emnet.

Duborg-Skolens øvrige rektorer:
Andreas Hanssen, 1921-1940
Bernhard Hansen, 1941-1946
Henry Jensen, 1946-1962
Erik Jensen, 1989-2003
Ebbe Rasmussen, 2003-