Gå til leksikonoversigt

Flensborghus

Steder

Beliggende Nørregade 76, Flensborg.

Flensborghus blev bygget med tilladelse fra Frederik 4. i 1723-25 efter tegninger af arkitekt Christian Haendel for Maria Christina Lorck, som var stærkt grebet af pietismen og ville opføre det første vajsenhus uden for København for forældreløse børn.

Maria Christina Lorck var stærkt inspireret af August Hermann Franckes stiftelser i Halle og overtalte sin onkel, købmand Jes Lorentzen Lorck og sin stedfar Christian Thomsen til at finansiere byggeriet. Mange af byggematerialerne blev skænket af Frederik 4. eller hentet fra det stærkt forfaldne Duborg Slot. At der var rigelig med byggematerialer til rådighed kan forklare, at bygningen blev bygget for stor til formålet, idet bygningen formentlig aldrig har rummet flere end ca. 50 børn.

Selve bygningen består af 2 x 5 fag omkring et bredere midterfag, der yderligere understreges af den store rundbuede portal, hvorover ses Frederik 4.'s monogram og Flensborgs byvåben i to sandstensrelieffer.

Fra 1760 blev en del af bygningen anvendt som arbejds- og tugthus samt som kaserne for både danske og tyske soldater, funktioner som forblev i bygningen frem til 1860. Dette formål passede ikke godt til bygningens oprindelige ide, at være vajsenshus for forældreløse børn, og denne funktion ophørte derfor i 1813, hvorefter børnene blev placeret i familiepleje.  I 1865 blev bygningen bortforpagtet til den preussiske militærforvaltning, der anvendte bygningen som kaserne frem til 1894, hvor den blev solgt til private og ombygget til hotel- og restaurationsformål.

Under 1. verdenskrig hed bygningen "Hotel Nordischer Hof", men i 1921 blev bygningen under udnyttelse af den lave markkurs købt af den nystartede Grænseforeningen og indrettet til dansk forsamlingshus og bibliotek - Flensborghus Bogsamling. Donationen var Grænseforeningens første efter foreningens oprettelse i 1920. I dag er biblioteket flyttet til nye bygninger i Nørregade. Endvidere blev Flensborghus hjemsted for den nystartede Slesvigske Forening, som senere blev til Sydslesvigsk Forening (SSF).

Flensborghus er i dag centrum for det danske kulturelle arbejde i Sydslesvig. Både Sydslesvigsk Forening (SSF), Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) har generalsekretariater her. Desuden rummer bygningskomplekset den europæiske mindretalsorganisation FUEN (Federal Union of European Nationalities).

I det såkaldte Klubværelse hænger 12 portrætter af fremtrædende sønderjyder og sydslesvigere portrætteret af kunstneren Harald Slott-Møller.

Flensborghus blev med med gaver fra A.P. Møllers og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal gennemrestaureret og indviet i 2000.