Gå til leksikonoversigt

Flensborghus

Steder

Flensborghus blev bygget med tilladelse fra Frederik 4. i 1723-25 efter tegninger af arkitekt Christian Haendel for Maria Christina Lorck, som var stærkt grebet af pietismen og ville opføre det første vajsenhus for forældreløse børn uden for København.

Maria Christina Lorck var inspireret af August Franckes stiftelser i Halle og overtalte sin onkel, købmand Jes Lorentzen Lorck og sin stedfar, Christian Thomsen, til at finansiere byggeriet. Mange af byggematerialerne blev skænket af Frederik 4. eller hentet fra det stærkt forfaldne Duborg Slot. At der var rigeligt med byggematerialer til rådighed, kan forklare, at bygningen blev bygget for stor til formålet, idet bygningen formentlig aldrig har rummet flere end ca. 50 børn.

Selve bygningen består af 2 x 5 fag omkring et bredere midterfag, der yderligere understreges af den store rundbuede portal, hvorover ses Frederik 4.s monogram og Flensborgs byvåben i to sandstensrelieffer.

Fra 1760 blev en del af bygningen anvendt som arbejds- og tugthus samt som kaserne for både danske og tyske soldater. Dette passede ikke godt med bygningens oprindelige formål som vajsenshus, og denne funktion ophørte derfor i 1813.  I 1865 blev bygningen bortforpagtet til den preussiske militærforvaltning, der anvendte bygningen som kaserne frem til 1894, hvor den blev solgt til private og ombygget til hotel- og restaurationsformål.

Under 1. Verdenskrig hed bygningen Hotel Nordischer Hof, men i 1921 blev bygningen købt af den nystartede Grænseforeningen og indrettet til dansk forsamlingshus og bibliotek - Flensborghus Bogsamling. I dag er biblioteket flyttet til nye bygninger i Nørregade. Endvidere blev Flensborghus hjemsted for den nystartede Slesvigske Forening, som senere blev til Sydslesvigsk Forening (SSF).

Flensborghus er i dag centrum for det danske kulturelle arbejde i Sydslesvig. Både Sydslesvigsk Forening (SSF), Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) har generalsekretariater her. Desuden rummer bygningskomplekset den europæiske mindretalsorganisation FUEN (Federal Union of European Nationalities).

I det såkaldte Klubværelse hænger 12 portrætter af fremtrædende sønderjyder og sydslesvigere, portrætteret af kunstneren Harald Slott-Møller.

Flensborghus blev med med gaver fra A.P. Møllers og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal gennemrestaureret i år 2000.

Flensborghus i Nørregade 76 i Flensborg. Over portalen ses hhv. Frederik 4.s monogram og Flensborgs byvåben.

Flensborghus i Nørregade 76 i Flensborg. Over portalen ses hhv. Frederik 4.s monogram og Flensborgs byvåben.

Grænseforeningen.