Gå til leksikonoversigt

Flensburger Zeitung, tysksproget dansksindet avis i Flensborg

Begreber

Dansksindet avis udgivet på tysk i Flensborg fra nytår 1840. Forløber for Flensborg Avis, som udkom fra 1869.

Avisens oprettelse skal ses i forlængelse af P.C. Kochs bestræbelser på at udgive den danske avis Dannevirke i Haderslev. Koch kunne ikke få sin avis trykt i Haderslev, men fik hjælp af bogtrykker Asmus S. Kastrup i Flensborg, hvis trykkeri trykkede Dannevirke indtil Koch i 1839 kunne få sin avis trykt i Haderslev.

Derefter begyndte Kastrup at udgive Flensburger Zeitung med hjælp til det redaktionelle arbejde af den dansksindede vicerektor Francke og den dansksindede advokat Blaunfeldt, der var en flittig bidragyder med artikler og i perioden 1849-1851 var redaktør for bladet, der en kort overgang hed Flensburg Correspondent.

Fra 1851 blev det under sit gamle navn redigeret af lægen Claus Manicus fra Egernførde, som allerede på et meget tidligt tidspunkt havde gjort danske meninger gældende i Itzehoer Wochenblatt og senere havde været en af Dannevirkes flittigste medarbejdere.

To konkurrerende tyske blade gik ind i 1853 og 1857, hvorefter Flensburger Zeitung var byens eneste annonceorgan og nyhedsblad.

Flensborgs borgerskab var i 1850'erne overvejende dansksindet og loyal overfor regeringen, og den ånd Flensburger Zeitung blev redigeret i, svarede til borgernes politiske ønsker og vilje. Men at danske synspunkter fremsattes på tysk var også i fuld overensstemmelse med byens sproglige traditioner, for vel var der altid blevet talt dansk af større og mindre kredse i byen, men det officielle sprog havde i århundreder været tysk.

Da Kastrup døde, overtog hans svoger, apoteker G.A.F. Ponton trykkeriet. Under krigen i 1864 tog Claus Manicus til København, og i hans fravær blev ikke alene trykkeriet, men også bladet "på en ikke fuldt redelig måde", skriver Jens Jessen i 1894, overdraget til bogtrykker Ludolph Maaß fra Itzehoe, som førte bladet videre under navnet Flensburger Nachrichten. Når dette blad undertiden kaldes "Tante Maaß", skyldes det altså dets første ejer.

Flensburgewr Zeitung havde herefter ingen betydning som dansksindet avis i Flensborg. Opgaven blev i 1868 taget op af Flensburger Anzeiger, der i 1869 skiftede navn til Flensborg Avis.