Gå til leksikonoversigt

Flor, Christian, 1792-1875, højskolemand og politiker

Personer

Født i København af norske forældre. Han blev i 1816 teologisk kandidat, i 1822 sognepræst, dr.phil. i 1825 og fra 1826 lektor i dansk ved Kiels Universitet, hvorfra han sammen med kollegaen Christian Paulsen grundlagde den dansk nationale bevægelse i Nordslesvig. Christian Flor stod bl.a. bag udgivelsen af danske blade som Dannevirke i 1838 og fra 1840 Aabenraa Ugeblad i samarbejde med Frederik Fischer.

Christian Flor kom i slutningen af 1830'erne i forbindelse med Laurids Skau (se Flors brev til Skau den 19. november 1839) og skrev taler for ham og Peter Hiort Lorenzen, for hvem han også planlagde "han vedblev at tale dansk"-aktionen i Stænderforsamlingen i Slesvig i 1842, som for alvor satte gang i den nationale vækkelse i Sønderjylland. Peter Hiort Lorenzens tale i Stænderforsamlingen førte til folkemøderne på Skamlingsbanken fra samme år og til oprettelsen af Rødding Højskole i 1844.

Christian Flor var medlem af Den grundlovgivende Forsamling, og fra 1856 af Rigsrådet, men han fik ringe indflydelse. Det skete fordi den nationalliberale elite overtog den nationale sag, hvilket ikke kunne accepteres af Flor, der som grundtvigianer så bønderne som folkets kerne.

I sine sidste år virkede han især i arbejdet for Rødding Højskole og skolens flytning til Askov efter nederlaget i 1864.

Litteratur:

Jens Peter Ægidius: Christian Flor. Pædagogen, politikeren, folkeoplyseren. 1994.

Knud Fabricius i Dansk Biografisk Lekikon, bind 4.