Gå til leksikonoversigt

Foreningen Dannebrog

Begreber

Den ældste forening i Danmark, som havde til formål at vedligeholde interessen i kongerigets befolkning for sønderjydernes modstand mod den nationale undertrykkelse, som udgik fra de preussiske myndigheder og støtte danskheden i Slesvig.

Foreningen blev på initiativ af skolebestyrer C.F. Monrad i Flensborg  stiftet ved en sammenkomst af nationalt interesserede mænd i København i julen 1864. Den blev i mange år ledet af tømrermester H.H. Kayser og havde til formål at tilvejebringe midler til at "understøtte sådanne institutioner, af hvilke der var at vente støtte for det danske folkeliv og til at hjælpe til om muligt at skabe nye." Kayser stod for indsamling af midler over hele Danmark mens Monrad fungerede som foreningens forbindelsesled til Sønderjylland.

Oprindeligt støttede foreningen især forskellige danske privatskoler i de sønderjyske købstæder, hvor det officielle skolesprog allerede i 1864 var blevet tysk. Privatskolerne blev i årene efter 1864 tålt af de preussiske myndigheder. Da privatskolerne blev lukket, ydede foreningen bidrag til det almindelige kulturelle arbejde og især til pressen i landsdelen. Foreningen støttede således i 1868 oprettelsen af Flensburger Anzeiger, som var den første dansksindede avis i Flensborg og forløberen for Flensborg Avis.

Under pastor J. Johansens formandskab i perioden 1871 til 1902 ydede foreningen betydelige støttebeløb.

Da de preussiske myndigheder i 1870'erne begyndte en konsekvent fortyskning af den sønderjyske folkeskole, oprettede en lokalforening under "Dannebrog" i Kolding foreningen "S.S" (Sønderjysk samfund), som fik til formål at lette unge sønderjyders ophold på danske højskoler og efterskoler.