Gå til leksikonoversigt

Frederik 8., 1843-1912, dansk konge

Personer

Dansk konge fra 1906 til 1912, søn af Christian den 9.. Blev i 1869 gift med Louise af Sverige. Han var politisk interesseret og støttede gennemførelsen af systemskiftet i 1901. Arbejdede for en styrkelse af forsvaret, men var utilfreds med forsvarsforliget i 1909.

Frederik 8.'s valgsprog var "Herren være min hjælper."