Gå til leksikonoversigt

Frigårde

Steder

Gårde som i senmiddelalderen havde fået særlige privilegier, typisk frihed for skatter og afgifter. Frigårdene udgør statusmæssigt en mellemgruppe mellem herregårde og almindelige selvejergårde. Nogle blev i perioder regnet for adelsgårde, men efter ca. 1565 gjaldt de dog alle for privilegerede selvejergårde, underlagt de enkelte amter.

En tilsvarende mellemkategori mellem selvejergårde og herregårde kendes i Danmark kun fra Bornholm. Senere blev bønder, som var hoverifri, også omtalt som ”fribønder”, men de kan ikke sammenlignes med bønderne på de egentlige frigårde, hvis privilegier var større, ældre og mere varige.

Af Carsten Progskrog Rasmussen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Bjørn Poulsen i: Per Ethelberg m.fl.: Det sønderjyske Landbrugs historie. Jernalder, vikingetid og middelalder. 2003.