Gå til leksikonoversigt

Frøslev

Steder

Landsby vest for Bov umiddelbart nord for grænsen, nu sammenvokset med Padborg. Motorvejen krydser grænsen ved Frøslev eller Ellund, som overgangen også kaldes. Efter Genforeningen blev erhverv med tilknytning til grænsen (told, transport m.v.) det næstvigtigste efter landbrug.

Frøslev Kro. Oprettet i 1711. I en periode ejet af hjemstavnsdigteren Karsten Thomsen. Her blev Christian den 10., kronprins Frederik og arveprins Knud modtaget i forbindelse med deres rundrejse i Sønderjylland ved Genforeningen i 1920.

Frøslevskrinet
Frøslevlejren
Frøslev Mose