Gå til leksikonoversigt

Gelting

Steder

Gods og landsby i Angel. Landsbyen Gelting ligger i det nordlige Angel et par km fra Gelting Bugt. Landskabet er blødt bakket bundmoræne med spredte bakketoppe mod øst, dannet som randmoræne under Weichselistiden (se artiklen om Landskabsformer i Sønderjylland). Godset var i 1231 kongelig besiddelse, men fra 1400-tallet adelsgods, 1494-1724 i slægten Ahlefeldts eje, siden 1758 nedarvet blandt baronerne von Geltingen / Hobe-Gelting. Den nuværende hovedbygning består af tre fløje: østfløjen med et kraftigt tårn fra omkring 1470, vestfløjen fra 1680 og den markante midtfløj fra omkring 1770, som rummer rige rokokointeriører.

Den etskibede Gelting kirke er fra 1640 og blev ombygget i 1793. Det firkantede fritstående klokketårn i træ er fra 1729. I kirken er der bl.a. en trædøbefont fra 1653, et af landsdelens talrige eksempler på Egernførde-værkstedet Gudewerdts arbejder. Byen er herhjemme nok mest kendt for skibsruten til Fåborg og megen spritrelateret morskab. Byen er et søgt feriested pga. de fine kyster og gode strande.

I Gelting by bor der godt 1900 mennesker.

Litteratur:

Peter Hirschfeld, Herrenhäuser und Schlösser in Schleswig-Holstein, Berlin 1974.

Carsten Porskrog Rasmussen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Grænseforeningens årbog 2006

Flere oplysninger om Gelting.