Gå til leksikonoversigt

Gråbrødreklostret, Flensborg

Steder

Gråbrødreklosteret var viet til den hellige Kathrine og kaldtes derfor også Sankt Kathrineskloster. Klosteret blev grundlagt omkring 1232 og nævnes første gang i 1238 og er det ældste kloster i Flensborg. Oprindeligt lå det firfløjede kloster nærmest på en ø tæt ved Røde Port, der lå for enden af Rødegade lige syd for Søndertorv. Enkelte rester af klosteret står endnu tilbage.

Da klosteret endnu var nyt, vandrede gråbrødrene barfodede rundt og prædikede. De fik kontakt med alle lag i samfundet og viste næstekærlighed mod de fattige. Klosteret blev regelmæssigt betænkt med gaver.

Under stridighederne mellem dronning Margrete 1. og de holstenske grever i begyndelsen af 1400-tallet tog munkene kronens parti.

Borgerne kunne under de holstenske Schauenburgeres indtog i Flensborg i 1431 forsvare sig bag klosterets mure. I 1528 blev munkene jaget fra byen på grund af reformationen og bygningerne blev overdraget til den luthersk orienterede Frederik 1., der skænkede bygningerne byens fattige, nødlidende og ældre.

I den rektangulære kirkesal fra 1600-tallet i den østlige fløj hænger malerier i gangen af de danske konger Frederik 4., Frederik 5. og Christian 7. Prædikestolen er fra 1639, altertavlen fra 1651 og korbuekrucifikset fra 1716.

I dag er bygningerne indrettet til alderdomshjem.