Gå til leksikonoversigt

Gråbrødreklostret, Flensborg

Steder

Gråbrødreklosteret var viet til den hellige Kathrine og kaldtes derfor også Sankt Kathrineskloster. Klosteret blev grundlagt omkring 1232 og nævnes første gang i 1238. Det er det ældst kendte kloster i Flensborg. Oprindeligt lå det firfløjede kloster nærmest på en ø tæt ved Røde Port, der lå for enden af Rødegade lige syd for Søndertorv. Enkelte dele af klosteret står endnu tilbage.

Gråbrødrene barfodede rundt og prædikede i byen, hvor de fik kontakt med alle lag i samfundet. Klosteret blev regelmæssigt betænkt med gaver.

Under stridighederne mellem dronning Margrete 1. og de holstenske grever i begyndelsen af 1400-tallet tog munkene kronens parti.

Borgerne kunne under de holstenske Schauenburgeres indtog i Flensborg i 1431 forsvare sig bag klosterets mure. I 1528 blev munkene jaget fra byen på grund af Reformationen, og bygningerne blev overdraget til den luthersk orienterede Frederik 1., der skænkede bygningerne byens fattige, nødlidende og ældre.

I den rektangulære kirkesal fra 1600-tallet i den østlige fløj findes malerier af de danske konger Frederik 4., Frederik 5. og Christian 7. Prædikestolen er fra 1639, altertavlen fra 1651 og korbuekrucifikset fra 1716.

I dag er bygningerne indrettet til alderdomshjem.