Gå til leksikonoversigt

Graae, Gomme Frederik August, 1810-1886, præst

Personer

Gomme Graae blev student fra Nyborg i 1827 og cand.theol. i 1833, hvorefter han en kort periode var huslærer på Engelsholm. Senere kapellan i Lindelse og fra 1838 sognepræst for Marie Magdalene sogn i København.

Her oplevede han dønningerne i 1848 så stærkt, at de blev et vendepunkt i hans liv. Betegnende nok begynder han sin dagbog den 24. marts 1848 (4 dage efter det dramatiske Casino-møde). Han hører "med ubeskrivelig glæde" om regeringsskiftet i København, som giver ham håb om en ny tid for Danmark, ikke mindt for landets politiske og åndelige liv.

Efterretningen om Slaget ved Bov den 9. april 1848 får ham til at skrive "Hvilken Glæde at være Dansk i disse Dage!", og den 20. maj skriver han til Aarhus Stiftstidende: "Som Danske ville vi leve, og som Danske ville vi dø!".

Efter Treårskrigen søger han stillingen som præst ved Helligåndskirken i Flensborg og blev udnævnt frem for 37 andre ansøgere. "De har nu det vigtigste Embede her i Byen", sagde overpræsident Gustav Frederik Lassen ved hans indsættelse. Længe varede det ikke, før Graae tillige forstod, at det var det vanskeligste og han selv en af de mest omstridte mænd i byen. Eftersom det danske kirkeliv lå helt øde, måtte det nyskabes fra grunden, og han satte da alle kræfter ind på at få en dansk skole oprettet. Det lykkedes hurtigt for ham at skabe en dansk kulturtradition som aldrig før i Flensborgs historie.

I 1860 blev han valgt som deputeret ved den slesvigske stænderforsamling. I forbindelse med krigen i 1864 gjorde han en stor indsats som sjælesørger for de danske soldater. Efter nederlaget blev han den 20. august 1864 afskediget. I stedet fik han stilling som sognepræst i Idestrup på Falster, hvorfra han i 1884 tog sin afsked.

Se Lars Henningsens kronik om dansk menighedsliv i Helligåndskirken.

Udgivelser:
Dagsbogsoptegnelser (48 og 64 og Mellem Krigene), udgivet i 1886 og 1887.

Kilde: Dansk Biografisk Leksikon, 1980.