Gå til leksikonoversigt

Grænsefonden

Begreber

Grænsefonden blev stiftet den 31. maj 1924 på initiativ af redaktør Niels Carl d'Obry Willemoes, Ribe, der også tog inititiavet til Dybbøldagen. Fonden er skabt ved sammenlægning af en række legater. Formålet er at styrke opgaver, der "tilsigter en styrkelse og udvikling af danskheden i egnene på begge sider af de til enhver tid bestående grænselinjer". Det sker i praksis ved, at Grænseforeningen modtager ca. 75 pct. af årets overskud. Dansk Skoleforening modtager 2 pct., en elev fra Gråsten Landbrugsskole modtager 5.000 kr. Af overskudet skal efter fundatsens bestemmelser som hovedregel henlægges 20 pct. til fondsdskapitalen, der andrager ca. 90 mill. kr. (2015).

Foruden renter og afkast af sin egen formue modtager Grænsefonden hvert år efter testamentarisk bestemmelse 3/10 af overskudet fra "Skibsreder Christen Kraemer og hustru Laura Louise Mathilde, f. Hansens legat", hvis kapital andrager ca. 127 mio. kr. Derved har Grænsefonden haft mulighed for årligt at yde ca. 4,5 mio. kr. til Grænseforeningen.

Til fondens bestyrelse udpeger Grænseforeningens bestyrelse et medlem. Bestyrelsen er iøvrigt selvsupplerende. Formand er for tiden generalkonsul Henrik Becker-Christensen. Fra fondens stiftelse har de danske hovedbankers direktører været medlemmer.

Af Bent A. Koch.