Gå til leksikonoversigt

Grænsesognenes Vintermøde

Begreber

Grænsesognenes Vintermøde er en forening med det formål at berige grænsesognene med livsoplysning i Grundtvigs ånd. Der afholdes et årligt møde den første søndag i marts begyndende med gudstjeneste og derefter foredrag. Hvert andet år afholdes gudstjenesten i Hostrup Kirke, hvor Ribes biskop prædiker, med efterfølgende møde i Jejsing Forsamlingshus. Hvert andet år foregår gudstjenesten i Burkal Kirke med biskoppen fra Haderslev som prædikant og efterfølgende foredrag i St. Jyndevad Forsamlingshus.

Traditionen blev startet af N.P. Nielsen i 1936. Han blev i 1935 fra dansk nationale kredse indtrængende opfordret til at søge en præstegerning i Vestslesvig, hvor der endnu var mange tyske sognepræster. N.P. Nielsen fik kald i Højer som residerende kapellan og fra 1943 som sognepræst.

I folkemunde blev N.P. Nielsen kaldt "Grænsepræsten". Han var først og fremmest præst, men også levende optaget af tidens store nationale spørgsmål.

N.P. Nielsens ven, frøavler Jens Hvidbjerg, donerede et større pengebeløb til Grænsesognenes Vintermøde, således at traditionen for disse møder kunne fastholdes helt frem til 2007, hvor pengene slap op. Midlerne blev indtil da administreret af datteren Agnete Nielsen sammen med det udvalg, der har stået for at arrangere møderne. Siden er det årlige møde blevet finansieret af fondsmidler.