Gå til leksikonoversigt

Hansen, Hans Schultz, født 1960, historiker

Personer

Hans Schultz Hansen er historiker og dr. phil. fra Syddansk Universitet i 2005 med disputatsen "Hjemmetyskheden i Nordslesvig 1840-1867 - den slesvig-holstenske bevægelse". Han arbejder som arkivar ved Landsarkivet for Sønderjylæland i Aabenraa og er tillige forskningsleder for Statens Arkiver. Hans forskning koncentrerer sig om Sønderjyllands historie i 1800- og 1900-tallet, hvor han især har beskæftiget sig med de nationale forhold. I 1985 udgav han sin guldmedaljeafhandling fra Århus Universitet om "Det nordslesvigske landbrug og den danske bevægelse 1880-1914".

I 1990 forsvarede Hans Schultz Hansen ph.d. afhandlingen "Danskheden i Flensborg 1840-1918" og fem år senere doktordisputatsen. Desuden har han skrevet bøger om det sønderjyske landbrugs historie 1830-1993 og foreningen Landeværnet og den nationale jordkamp 1927-2002 samt en to-binds biografi om H.P. Hanssen.