Gå til leksikonoversigt

Hanssen, Andreas, rektor, 1879-1940

Lauritz Andreas Hanssen (født Hansen) blev født i Keldby på Møn,  Efter lærereksamen fra Vordingborg seminarium 1898 blev han lærer ved forskellige skoler og var frem til 1921 ansat ved Gentofte skolevæsen.

Efter første verdenskrigs afslutning blev han stærkt grebet af den såkaldte Flensborgbevægelse, og året efter genforeningen overtog han, støttet af Grænseforeningen, stillingen som rektor ved den nyoprettede danske realskole i Flensborg. Han bidrog væsentligt til at bringe det danske skolearbejde for mindretallet i Mellemslesvig i faste rammer og ledede rejsningen af Duborg-Skolen, som han var rektor for i perioden 1921-1940. Med pædagogisk myndighed overvandt han de ofte store vanskeligheder i samarbejdet med den tyske forvaltning, især efter Hitlers magtovertsagelse i 1933, og de skolemæssige problemer med de socialt og sprogligt meget forskellige elever, der søgte den danske skole. Andreas Hanssen virkede som konsulent for det danske skolevæsen i Mellemslesvig og samarbejdede med Sønderjydsk Skoleforening om tilrettelæggelsen af de unge sydslesvigeres videre uddannelse i Danmark.

Duborg-Skolens øvrige rektorer:
Bernhard Hansen, 1941-1946
Henry Jensen, 1946-1962
Knud Fanø, 1962-1989
Erik Jensen, 1989-2003
Ebbe Rasmussen, 2003-