Gå til leksikonoversigt

Hanssen, Andreas, rektor, 1879-1940

Personer

Andreas Hanssen (født Hansen) blev født i Keldby på Møn,  Efter lærereksamen fra Vordingborg Seminarium i 1898 blev han lærer ved forskellige skoler og var frem til 1921 ansat ved Gentofte skolevæsen. I 1915 blev han dr.phil. på afhandlingen Etikken og Evolutionslæren.

Efter 1. Verdenskrigs afslutning blev han stærkt grebet af Flensborgbevægelsen, og året efter Genforeningen overtog han, støttet af Grænseforeningen, stillingen som rektor ved den nyoprettede danske realskole i Flensborg. Han bidrog væsentligt til at bringe det danske skolearbejde for mindretallet i faste rammer og ledede rejsningen af Duborg-Skolen, som han var rektor for i perioden 1921-1940. Med pædagogisk myndighed overvandt han de ofte store vanskeligheder i samarbejdet med den tyske forvaltning, især efter Hitlers magtovertsagelse i 1933, og de skolemæssige problemer med de socialt og sprogligt meget forskellige elever, der søgte den danske skole. Andreas Hanssen virkede som konsulent for det danske skolevæsen i Mellemslesvig og samarbejdede med Sønderjydsk Skoleforening om tilrettelæggelsen af de unge sydslesvigeres videreuddannelse i Danmark.