Gå til leksikonoversigt

Harreslev danske kirke

Steder

Siden 1994 har flensborgforstaden Harreslev tæt ved den danske grænse både haft en dansk og en tysk kirke (1928). I 1921 begyndte en gruppe mennesker at afholde danske gudstjenester i Schultzes Kro med besøg af den danske præst fra Flensborg én gang om måneden. Først i 1952 fik den voksende menighed sin egen præst, og da Dansk Kirke i Udlandet i 1955 købte en anden kro, Gasthaus Norden, blev den omdannet til præstegård med kirkesal. Mellem 1968 og 1994 dannede en kirkevæg i den danske skole rammen om gudstjenesterne. En ny præstebolig stod færdig i 1991, og tre år efter stod og den nye smukke kirke klar til indvielse som nabo på den grund, som var stillet til rådighed.

Den er tegnet af arkitekterne Finn Schmidt og Finn Aaskov fra P&T Bygningstjeneste i Aabenraa i samarbejde med landskabsarkitekt I.P. Junggreen Have. alteret, døbefonten og prædikestolen, alt i massiv eg, i det lyse funktionelle kirkerum med det smukke oven- og sidelys er udført af Thorkild Have, mens menigheden har købt alterets tre hovedmalerier af Egernsund-kunstneren Martin Quist.

Under normale gudstjenester kan den højloftede sal rumme 80 mennesker, men den kan yderligere udvides ved også at inddrage konfirmandrummet. Derudover har kirken forskellige faciliteter som våbenhus, præsterum/mødesal, køkken og et teknikrum til betjening af den lille kirkeklokke, som stammer fra det tidligere DDR, hvor den blev fundet kasseret af en nabo til den stedlige kirke. Orglet er en gave fra en menighed i Ans ved Silkeborg.

Grænseforeningens Årbog 2001. Henning Dehn-Nielsen.