Gå til leksikonoversigt

Høgsbro, Sofus, 1822-1902, højskoleforstander og politiker

Personer

Sofus Høgsbro blev født i Rødding og nedstammede fra en sønderjysk præsteslægt, men selv om han i 1848 blev cand. theol. ville han ikke være præst. I stedet blev han stærkt optaget af de nationale og grundtvigske ideer om folkeoplysning. Grundtvig støttede at Høgsbro blev forstander på Rødding Højskole, da den i 1850 genåbnede efter Treårskrigen. Det lykkedes ham at øge elevtilgangen til Rødding Højskole betydeligt

Høgsbro var også stærkt politisk optaget og lod sig i 1858 opstille for partiet Bondevennerne og blev valgt til Folketinget. I 1862 forlod han stillingen som højskoleforstander og flyttede til København, hvor han blev en central figur i "Det Nationale Venstre", hvis tidsskrift ”Dansk Folketidende” han redigerede fra 1865 til 1883.

Sofus Høgsbro var formand for Folketinget i perioden 1883 til 1901.

Der er rejst en mindesten over Sofus og Amalie Høgsbro i Skibelund Krat.