Gå til leksikonoversigt

Husum Danske Kirke

Begreber

Husum Danske Kirke er opført i 1991 for midler fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, som har gjort en kolossal indsats i Sydslesvig. Indtil opførelsen af Den Danske Kirke i Klaus-Groth-Strasse for enden af Osterende benyttede den danske menighed Sankt Jørgens Kirke. 

I 1993 berigede fonden såldes også kirkens smukke og enkelt indrettede kirkerum med et orgel af Anders Havgaard Rasmussen og samme år skænkede dronning Ingrid kirken et krucifiks, skabt af billedkunstneren Sven Havsteen-Mikkelsen.

Grænseforeningens Årbog 2001. Henning Dehn-Nielsen.