Gå til leksikonoversigt

Karl den Store, 742-814, frankisk konge

Personer

Karl den Store (Carolus Magnus eller Charlemagne) blev frankisk konge i 768 og romersk kejser i 800. Hans rige betragtedes som en fortsættelse af det vestromerske rige. Han blev kronet til kejser af paven i Rom og residerede i Aachen.

Karl den Store, der omkring 800 forsøgte at udvide sit rige mod nord, kom i voldsom konflikt med den danske kong Godfred.