Gå til leksikonoversigt

Kolding

Steder

Købstad i bunden af Kolding Fjord ved Kongerigets sydgrænse mod hertugdømmet. Opstået i 1100-tallet og tildelt købstadsrettigheder 1250-1300. Erik Klipping opførte i 1268 Koldinghus som en fæstning vendt mod hertugdømmet. Borgen fik stor betydning, og beliggenheden betød, at møder mellem de danske konger og de slesvigske hertuger ofte afholdtes her.

Sønderbro over Kolding Å dannede grænsen, og her var der i århundreder toldsted, bl.a. for oksetransporterne sydpå. Kolding var grænseby indtil 1864, hvor de otte sogne kom til Danmark og kraftigt øgede byens sydlige opland. 57.197 indbyggere i 2011.

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

P. Eliassen: Koldinghus og Det gamle og nyere Kolding. 1910.

Knud Moseholm m.fl. red: Kolding i det tyvende århundrede, bd. I-II. 1978-79.

Vivi Jensen og Poul Dedenroth-Schou: Koldinghus. 2004.