Gå til leksikonoversigt

Mackeprang, Mouritz, 1869-1959, historiker og museumsmand

Personer

C.M. Mackeprang var født i Felsted Sogn og valgte at flytte til Danmark. Han blev 1894 magister i historie og i 1900 blev han dr. phil. Mackeprang blev i 1897 tilknyttet Nationalmuseet, hvis direktør han var i perioden 1922 til 1938. Hans speciale var især danske kirker.

I ungdommen knyttede ham forbindelse med en række personligheder, som havde en stærk interesse for det slesvigske spørgsmål, bl.a. Aage Friis og P. Munch. Efter A.D. Jørgensens død i 1897 var han først sammen med Aage Friis og senere alene københavnsk redaktør af "Sønderjydske Aarbøger". Endvidere var han, indtil 4 S efter 1. verdenskrig blev opløst, bestyrelsesmedlem her. Mackeprang tilhørte kredsen omkring H.P. Hanssen og var fortrolig ven med H.V. Clausen, og sammen med ham og Aage Friis deltog han ivrigt i den danske agitation op til folkeafstemningen i 1920.

Mackeprang var endvidere tilknyttet Den internationale Kommission (CIS) i Flensborg som sagkyndig.

I hele sit sønderjyske engagement arbejdede han sammen med H.P. Hanssen og H.V. Clausen for løsninger på grundlag af princippet om folkenes selvbestemmelsesret.

M. Mackeprang skrev "Nordslesvigs Historie 1864-1909" Endvidere redigerede han sammen med H.V. Clausen "Traps" slesvigske bind, der udkom i 1930.

Kilde: Dansk Biografisk Leksikon, 1937.