Gå til leksikonoversigt

Martsministeriet 1848

Begreber

Ministeriet var en overgangsregering på i alt ni medlemmer, der sad fra 22. marts til 11. november 1848. Den blev dannet efter drøftelser om det slesvigske spørgsmål på Casinomøderne og de nationalliberales krav om optagelse i regeringen. A.W. Moltke blev regeringsleder og finansminister. Fra den gamle regering fortsatte C.E. Bardenfleth, mens C.A. Bluhme og C.C. Zahrtmann kom fra henholdsvis centraladministrationen og flåden. Som nye i regeringen indtrådte de nationalliberale D.G. Monrad, L.N. Hvidt og Orla Lehmann, bondevennen A.F. Tscherning og lensgreve Frederik Marcus Knuth, der blev udenrigsminister.

Som det første afviste Martsministeriet de slesvig-holstenske krav om en fri forfatning for Slesvig-Holsten og Slesvigs optagelse i Det Tyske Forbund. Disse afvisninger udløste Treårskrigen. Ved våbenstilstandsforhandlingerne i Malmø samme sommer foreslog Storbritannien en deling af Slesvig, hvilket Martsministeriet efterhånden anså som en mulig løsning. Denne vurdering gjorde den upopulær blandt både tilhængere af Helstaten og tilhængere af Ejderpolitikken. I november afviste Frederik 7., der formelt stadig var enevældig, forslaget og afskedigede Martsministeriet. 

Martsministeriet organiserede desuden valgene til Den Grundlovgivende Rigsforsamling og udarbejdede forslaget til Junigrundloven.