Gå til leksikonoversigt

Martsministeriet 1848

Begreber

Den første regering i efter Enevældens fald i de dramatiske martsdage 1848. Regeringen sad i perioden 22. marts til 11. november 1848 og blev dannet efter drøftelser om det slesvigske spørgsmål på Casinomøderne og de nationalliberales krav om optagelse i regeringen. A.W. Moltke blev regeringsleder, kaldet premierminister, og finansminister. Fra den gamle regering fortsatte C.E. Bardenfleth, mens C.A. Bluhme og C.C. Zahrtmann kom fra centraladministrationen og flåden. Nye i regeringen var de nationalliberale D.G. Monrad, L.N. Hvidt og Orla Lehmann, bondevennen A.F. Tscherning og lensgreve Frederik Marcus Knuth (1813-56), der blev udenrigsminister.

Ministeriets første handling var afvisning af de slesvig-holstenske krav om en fri forfatning for Slesvig-Holsten og Slesvigs optagelse i Det Tyske Forbund, hvilket udløste Treårskrigen. I maj 1848 var hele Jylland besat af tyske tropper, og ved våbenstilstandsforhandlingerne i Malmø samme sommer foreslog Storbritannien en deling af Slesvig. Martsministeriet så efterhånden denne løsning som det mindste onde, hvilket gjorde den upopulær blandt både tilhængere af Helstaten og tilhængere af Ejderpolitikken, og i november fremkaldte Frederik 7., der formelt stadig var enevældig, ministeriets afsked. Det afløstes af Novemberministeriet .

Martsministeriet organiserede desuden valgene til Den Grundlovgivende Rigsforsamling, udarbejdede forslaget til Junigrundloven og udstedte love om pressefrihed, husmænds kår og almindelig værnepligt.