Gå til leksikonoversigt

Neudorf-Bornstein gravpladsen

Steder

Gravplads 12 km sydøst for Ekernførde. Udgravet 1967-68. Der har været mindst otte grave, som alle var jordfæstegrave. To af gravene er såkaldte fyrstegrave, anlagt i træbyggede gravkamre. Ud over glasbægre og bronzekar indeholdt de et righoldigt udvalg af guld- og sølvsmykker. Især skal fremhæves et sværdbælte. Et fuldstændig identisk bælte er fundet i den mellemste våbenofring i Ejsbøl Mose. Gravpladsen rummer uden sammenligning anglernes rigeste grave fra yngre romersk jernalder (260/70-300/10 e.Kr.).

Af Peter Ethelberg i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Heiko Steuer, Neudorf-Bornstein, i: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, bd. 21. Berlin 2002. 

Claus von Carnap-Bornheim, Zu den Prachtgürteln aus Neudorf-Bornstein (Kr. Rendsburg-Eckernförde) Grab 3 und Grab 7, i: Drik – og du vil leve skønt. Festskrift til Ulla Lund Hansen på 60 års dagen d. 18. august 2002. 2002.