Gå til leksikonoversigt

NSDAP-N Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Nordschleswig

Nazistisk parti, som blev oprettet i 1935 af dyrlæge Jens Møller, der var formand for det tyske mindretal i Sønderjylland. Partiet blev oprettet ved et møde i Kiel i 1935 efter at flere grupper og partidannelser havde rivaliseret.  De blev alle opløst og indgik efter mødet i det nye parti NSDAP-N. Sammensmeltningen skete under tilskyndelse fra Berlin og gjorde partiet til en del af det rigstyske moderparti i lighed med andre tyske mindretals nazistiske partidannelser.

Fra 1938 var NSDAP-N's lederskab inden for mindretallet ubestridt. Mindretallet blev politisk og kulturelt organiseret og ensrettet efter rigstysk model. Schleswigsche Kameradschaft svarede til det rigstyske SA og mindretallets ungdom blev organiseret i Deutsche Jungen- und Mädschenschaft Nordschleswig efter samme model som Hitlerjugend.

Også arbejdsmarkedets organisationer blev organiseret efter nazistisk mønster. Denne ideologiske mobilisering og ensretning var en afgørende forudsætning for den omfattende hvervning af mindretallets ungdom til nazistisk krigstjeneste. Helt frem til kapitulationen var NSDAP-N eneherskende i det tyske mindretal. Små oppositionelle grupper som f.eks. Haderslevkredsen fik først mælde efter krigen.

Partiets hovedkrav var at få flyttet grænsen, så Sønderjylland/Nordschleswig igen blev en del af Tyskland. Dermed opstod den absurde situation, at de to nazipartier - DNSAP og NSDAP-N blev hinandens værste modstandere. Frits Clausen og de danske nazister bekæmpede alle krav om grænserevision, mens Jens Møller og det tyske mindretal omvendt løbende søgte opbakning i Berlin og i Slesvig-Holsten til en grænseflytning.

Det tyske mindretal blev gennem partiet stramt opbygget. Mindretallet var opdelt i fem partikredse, henholdsvis Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Tønder og Tinglev. Disse var så igen opdelt i Ortsgruppen, og de største af disse igen i Zellen. Den mindste enhed var en Block. Denne opbygning svarede helt til det tyske nazipartis opbygning og hvilede på førerprincippet, dvs. på, at hver enhed havde én leder, der kun var ansvarlig opadtil i hierakiet.

Nazistisk parti oprettet i Sønderjylland af dyrlæge Jens Møller kort efter Hitlers magtovertagelse i Tyskland i 1933. Partiet blev tæt forbundet med det tyske mindretals parti Slesvigsk Parti, som derved blev stærkt nazificeret.

Partiet spillede en væsentlig rolle i forbindelse med modtagelse af tusindvis af tyske flygtninge fra bl.a. Østpreussen, som kom til Danmark i slutningen af krigen. Mindretallet og partiet organiserede det såkaldte Flüchtlings-Hilfswerk, som indkvarterede et stort antal tyske flygtninge i private hjem. For etableringen af Flüchtlings-Hilfswerk Nordschleswig og hele organiseringen af flygtningearbejdet. spillede især Anne Martensen (1896-1945) som leder af Wohlfartsdienst i Tinglev en afgørende rolle.

Litteratur:

Hans Schultz Hansen og Henrik Skov Kristensen (udg.): Sønderjylland under krig og besættelse 1940-1945, 2003.

Johan Peter Noack: Det tyske mindretal i Nordslesvig under besættelsen, 1974.