Gå til leksikonoversigt

Nydam Mose

Steder

I Nydam Mose på Sundeved blev der af arkæologen Conrad Engelhardt i 1860-63 udgravet et offerfund fra det 4. og 5. århundrede. Foruden våben blev der fundet tre robåde, hvoraf den ene, Nydambåden, er bevaret. Den er 23 m lang og Nordens ældste, klinkbyggede fartøj. I dag er den udstillet på Gottorp Slot.

Nydam Mose ved Sottrup på Sundeved har gemt  et af Nordens største krigsbytteofferfund. I mosen er der i perioden 250-480 e.Kr. minimum seks gange ofret store mængder våben, personligt udstyr og mindst tre klinkbyggede både: En sønderhugget egetræsbåd, en fyrretræsbåd og en meget velbevaret egetræsbåd, Nydambåden, der i dag er udstillet på Gottorp Slot.  Bådene repræsenterer tre uafhængige offerhandlinger med store mængder våben ofret omkring disse.

Fundene er fremkommet igennem mere end 200 år ved tørvegravninger, røvergravninger samt systematiske arkæologiske udgravninger, udført i henholdsvis 1859-63 og 1984-89. De kendteste blev foretaget af Conrad Engelhardt (se også artiklen Museumsvæsen) i 1859-63. Hans undersøgelser blev standset af krigsudbruddet i 1864, hvorunder han hemmeligt transporterede de væsentligste fund til Korsør i Danmark. Fundene fik betydning som vigtige nationale symboler i kampen om Sønderjylland. De blev derfor skrevet ind i fredsslutningstraktaten oktober 1864. Her krævede sejrherrerne, at genstandene skulle returneres til Kiel, hvilket skete 1868. 

I 1983 stiftedes Selskabet for Nydamforskning (Nydamselskabet), der arbejder for at støtte forskningen i mosefundene samt for at sikre de tilbageværende genstande i mosen.

Af Hans Chr. H. Andersen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Conrad Engelhardt: Nydam Mosefund. 1859-1863. 1865.

Güde Bemmann und Jan Bemmann et al, Der Opferplatz von Nydam. Die Funde aus den älteren Grabungen: Nydam I und Nydam II, 1998.

Andreas Rau, Nydam Mose, Die personengebundenen Gegenstände, bind 1-2, 2010.

Stine Wiell, Kampen om oldtiden, 2000.

www.nydam.nu