Gå til leksikonoversigt

Nydambåden

Begreber

Nydambåden er en 24 m lang og 3,5 m bred egetræsbåd fundet i Nydam MoseSundeved. Båden er klinkbygget med 5 brede bordplanker på en bred bundplanke og stærkt udsvajede stævne. Den er bygget op over 19 spanter, og har haft dæksplanker. Den ca. 7,6 tons tunge båd har ingen mast og rig. På rælingsplankerne ses i stedet i alt 28 fastsurrede åretolde til årerne. Skibet, som er det bedst bevarede af i alt tre skibe fra mosen, er sammen med tusindvis af mindre genstande (sværd, skjolde, seletøj, knive m.m.) sænket i den lille indsø som takoffer til guderne.

Den fantastisk velbevarede båd er bygget af egetræ fældet omkring 320 e.Kr. og sænket i mosen få årtier senere, sandsynligvis mellem 340-60 e.Kr., sammen med et omfattende våbenudstyr. Dendrokronologiske undersøgelser af bådens træ viser, at den må stamme fra et område omkring Slesvig-Holsten, Danmark og Skåne. Oprindelsesstedet for den overvundne hær, hvis båd og udstyr er ofret i Nydam, må således findes i dette område. Båden blev udgravet i 1863 af Conrad Engelhardt. Båden skulle roes af en besætning på ca. 45 mand. Skibet anses for at være en forløber for de senere vikingeskibe.

I denne periode, som også kaldes folkevandringstiden, har forskellige småstammer i det sydlige Jylland kæmpet mod hinanden og mod fremmede indvandrende stammer, og det må antages, at skibet stammer fra et slag i forbindelse hermed.

Nydambåden blev udgravet i sommeren 1863 og er en del af den såkaldte Flensborg-samling, som Conrad Engelhardt forsøgte at skjule efter krigen i 1864, Samlingen blev pakket i kasser og i første omgang placeret i Nordborg på Als. Herfra kom samlingen videre til et pakhus i Korsør  På grund af en aftale i fredstraktaten blev skibet udleveret i 1867, og det har siden 1948 været udstillet i Nydamhallen på Gottorp Slot i Slesvig. En rekonstruktion af båden er bygget af Nydamselskabet i Sønderborg og blev søsat i 2013. Skibet ligger ved stranden ud for Sottrupskov

Uddrag af Hans Chr. H. Andersen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:
Flemming Rieck: Skibene fra Nydam Mose, i: Lars Jørgensen et al (red.): Sejrens Triumf. Norden i skyggen af det romerske Imperium. 2003. 
Stine Wiell: "Flensborgsamlingen 1852-1864 og dens skæbne. Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, nr. 37. Flensborg 1997.