Gå til leksikonoversigt

Olesen, Oliver Marius, 1919-1996, direktør

Begreber

O.M. Olesen var direktør for Grænseforeningen i perioden fra 1969 til 1988.

Han blev født i Ribe og fattede allerede i sin gymnasietid interesse for sydslesvigske forhold og mindretalsforhold i almindelighed. I sin studietid i København kom han via Studenterforeningen i kontakt med sydslesvigske kredse.

Straks efter sin juridiske embedseksamen i 1943 kom han ind i det illegale arbejde, hvor han fik til opgave at lede det illegale nyhedsbureau "Nordisk Informationstjeneste", og senere samarbejdede han tæt med Børge Outze om udgivelsen af det illegale "Information". I oktober 1944 blev de begge arresteret og O.M. Olesen sendt til Frøslevlejren. Efter befrielsen kom O.M. Olesen direkte fra Frøslev til en stilling som politifuldmægtig i Tønder.

Senere gik O.M. Olesen ind i redaktionen af "Information". I 1947 blev han tilknyttet Grænseforeningens administration, hvis ledelse han overtog i 1969. Han trak sig i 1988 tilbage efter 41 år i Grænseforeningen. Året efter blev han udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Under sit otium bevarede han forbindelsen med grænselandsarbejdet, dels (siden 1979) som efor for Arveprins Knuds Kollegium, dels gennem sit formandsskab for Sydslesvigske Børns Ferierejser.