Gå til leksikonoversigt

Otting

Steder

Oprindelig lig 1/8 af et bol, som i højmiddelalderen dels fremstår som en jordvurderingsenhed, dels formentlig betegner nogle store helgårde. I 1400-tallet og senere brugtes ottingstallet til at regulere de enkelte gårdes andel af en landsbys jordressourcer, så en gård med 4 otting havde ret til dobbelt så meget jord og græsning som én med 2. Størrelsen af en otting varierede fra landsby til landsby. Begrebet otting brugtes overvejende i Nordslesvig.

Af Carsten Porskrog Rasmussen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.