Gå til leksikonoversigt

Otting

Steder

Oprindelig lig 1/8 af et bol, som i højmiddelalderen dels fremstår som en jordvurderingsenhed, dels formentlig betegner nogle store helgårde. I 1400-tallet og senere brugtes ottingstallet til at regulere de enkelte gårdes andel af en landsbys jordressourcer, så en gård med fire otting havde ret til dobbelt så meget jord og græsning som én med to. Størrelsen af en otting varierede fra landsby til landsby. Begrebet otting brugtes overvejende i Nordslesvig.

Af Carsten Porskrog Rasmussen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.