Gå til leksikonoversigt

Padborg

Steder

Grænseby ca. 4 km. vest for Kruså. Ca. 5.000 indbyggere.

Den jyske længdebane, motorvej E45 og elforbindelsen mellem Jylland og Tyskland krydser grænsen her, samme sted som middelalderens og oldtiden vigtigste vejforbindelse Hærvejen. Padborg blev efter Genforeningen i 1920 stationsby omkring grænsebanegården, som blev bygget i 1928. Frem til 1932 var der jernbaneforbindelse direkte fra Padborg via Smedeby, Holbøl og Tørsbøl til Sønderborg, men banen blev nedlagt på grund af et meget ringe passagergrundlag. Tidligere var en stor del af byens indbyggere DSB-ansatte.

Efter Danmarks indtræden i EF i 1973 oplevede byen en voldsom vækst og er nu præget af en lang række servicevirksomheder som handel, spedition, lager samt toldbehandling m.v., som knytter sig til den omfattende grænseoverførsel af varer. Også grænsehandelen præger bybilledet.

Ca. 75% af Danmarks samlede im- og eksport passerer grænseovergangene ved Padborg (jernbanen og motorvejen ved Frøslev). I gennemsnit passerer et lastvognstog motorvejsgrænsen hvert minut døgnet rundt.

Jernbaneviadukten syd for Padborg station havde stor strategisk betydning umiddelbart før den tyske besættelse den 9. april 1940. Jernbanen var den direkte forbindelse til hele den jyske halvø og videre til Norge. De tyske besættelsestropper frygtede at broen ville blive sprængt umiddelbart før besættelsen og placerede derfor civilklædte SS-soldater som vagter ved broen natten mellem den 8. og 9. april 1940. Tre intetanende grænsegendarmer (toldere) mødtes tilfældigt ved broen denne nat. De tyske soldater misforstod situationen og troede, de var i gang med at lægge en sprængladning under broen, hvorefter de skød de tre gendarmer ned. En mindesten med indskriften ”Skudt af civilklædte personer” blev rejst på stedet. Læs hele fortællingen her.

Bov Sogn. Udgivet af Historsk Samfund for Bov Sogn. 1969.