Gå til leksikonoversigt

Paludanhuset i Frederiksstad

Steder

Paludanhuset er et forsamlingshus i Frederiksstad, grundlagt i 1637. Det skete kun få år efter, at en gruppe religionsforfulgte hollændere havde fået lov til at slå sig ned i byen. De medbragte dygtige bygmestre og meget af den hollandske renæssances byggeskik præger Paludanushuset.

Godefredus Paludanus, som huset er opkaldt efter, skulle oprindelig have være remostrantisk prædikant, men i Frederiksstad tjente han som købmand og vinhandler og blev en anset og velhavende borger. Hans husmærke med vinklase og bøtte bekræfter denne virksomhed.

Huset blev overtaget af Sydslesvigsk Forening i 1961, og en istandsættelse med henblik på den kommende funktion som dansk forsamlingssted blev igangsat. I stueetagen indrettedes møderum og sal til foreningsarrangementer, og på første sal er der bolig for byens danske præst.

Litteratur:

Jane Bossen: Danske huse i Sydslesvig. Grænseforeningens årbog 1988.