Gå til leksikonoversigt

Paludanushuset i Frederiksstad

Steder

Alderspræsidenten blandt de danske forsamlingshuse er Paludanushuset i Frederiksstad. Det er grundlagt i 1637 kun få år efter, at en gruppe religionsforfulgte hollændere havde fået "asyl" her. De medbragte dygtige bygmestre og meget af den hollandske renæssances byggeskik, som også præger Paludanushuset.

Godefredus Paludanus, som huset er opkaldt efter, skulle oprindelig have være remostrantisk prædikant, men i Frederiksstad tjente han som købmand og vinhandler op til at blive en anset og velhavende borger. Hans husmærke med vinklase og bøtte bekræfter denne virksomhed.

Huset blev overtaget af Sydslesvigsk Forening i 1961, og en istandsættelse med henblik på den kommende funktion som dansk forsamlingssted blev igangsat. I det ydre må renoveringen siges at være forbilledlig, mens der i det indre i forvejen var ændret så meget, at bevaringshensyn ikke kunne komme i vejen for brugshensyn. I stueetagen indrettedes møderum og sal til foreningsarrangementer, på første sal en bolig for byens danske præst.

Kilde: Jane Bossen: Danske huse i Sydslesvig. Grænseforeningens årbog 1988.