Gå til leksikonoversigt

Pers Awten

Betegnelse for aftenen 21. februar, dagen før Sct. Peters dag 22. februar. Antageligt holdt man oprindeligt ting på denne dag, traditionen er dog usikker, men fra 1600-tallet blev det denne aften, hvor søfolk på Vadehavsøerne og langs Vadehavskysten tog afsked med familie og venner, inden de tog af sted på hvalfangst i Nordatlanten. Man fejrede aftenen med bål (fri.: Biikebrennen), grønlangkål og kaffepunser. Skikken er bevaret eller genoptaget flere steder, bl.a. på Rømø, ved Emmerlev Klev og på Nordstrand i Sydslesvig.

Af Elsemarie Dam-Jensen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Inge Adriansen: Skikke og traditioner i årets løb i Nord- og Sydslesvig. 1990.