Gå til leksikonoversigt

Provinsialregering, Den slesvig-holstenske

Begreber

Oprettet i 1834 ved adskillelsen af retsvæsen og forvaltning i Hertugdømmernes højere instanser til afløsning af Regeringskancelliet i Glückstadt og Overretten på Gottorp, der herefter udelukkende var domstole. Provinsialregeringen havde sæde på Gottorp Slot med den kongelige statholder som overpræsident. De daglige forretninger blev ledet af en præsident, og den bestod derudover af otte råder. Den blev mestendels overflødig ved dannelsen af den provisoriske regering i 1848, men formelt først opløst i 1850.

Af Hans Schultz Hansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Gerret Liebing Schlaber: Hertugdømmet Slesvigs forvaltning. 2007.