Gå til leksikonoversigt

Røst

Steder

Herregård vest for Kappel. Nævnt i Kong Valdemars Jordebog 1231. Efter forskellige ejere kom den 1497 i slægten von Rumohrs besiddelse. De ejede den til 1797, hvor den blev solgt til statholderen Carl von Hessen. Godset var i århundreder et af de største i det sydlige Slesvig, men blev igennem 17- og 1800-tallet kraftigt reduceret. Herregårdens hovedbygning består af to på langsiden sammenbyggede, men forskudte bygninger fra henholdsvis 1590 og 1641 med et fornemt inventar. Til herregården hører også en herregårdslade og en portbygning i bindingsværk. Godset ejes af hertugerne af Glücksborg, der har hovedsæde på Grünholz.

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Peter Hirschfeld: Herrenhäuser und Schlösser in Schleswig-Holstein. Berlin 1974.