Gå til leksikonoversigt

Romproduktion

Begreber

Brændevin fremstillet af melasse og/eller rørsukker. Oprindeligt et biprodukt til sukkerfremstilling. Romproduktion har særligt været forbundet med søfartsbyen Flensborg, der efter det vestindiske kompagnis ophævelse i 1754 hurtigt fik handel og sejlads på Dansk Vestindien. Det var dog først fra midten af 1800-tallet, at byen blev centrum for romproduktion med flere store rom-handelshuse, bl.a. Johannsen, Balle og Christiansen.

En ændring i toldlovgivningen 1885 gjorde det dyrt at importere rom fra Caribien, hvorfor produktionen blev baseret på importeret aromatisk romkoncentrat, der lokalt blev tilsat vand og alkohol, den såkaldte ”Rum-Verschnitt”, som nu er Flensborgrommens produktionsform og betegnelse. Endnu i dag fremstilles der rom på otte forskellige virksomheder i Flensborg, heriblandt Hansen Rum, som er Tysklands største producent af rom.

Af Leif Hansen Nielsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Ulrike Albrecht: Das Gewerbe Flensburgs von 1770 bis 1870. Neumünster 1993.