Gå til leksikonoversigt

Schmidt-Vodder, Johannes, 1869-1959, hjemmetysk politiker

Personer

Johannes Schmidt var præstesøn fra Als. Han blev præst i Vodder mellem Ribe og Skærbæk i 1896. Han virkede for en fortyskning af Nordslesvig, men var samtidig kritisk over for de metoder, der blev anvendt, f.eks. Köllerpolitikken.

I 1909 stiftede han "Verein für deutsche Friedensarbeit in der Nordmark". Foreningen havde til formål at fremelske en hjemmetysk identitet og respektere slesvigernes Zweiströmigkeit. Foreningen kritiserede skolesprogsforordningen af 1888, Køllerpolitikken, de nationale undtagelseslove og udvisningerne. Foreningen fik kun 405 medlemmer, især præster og lærere. På trods af det beskedne medlemstal blev foreningen den stærkeste markering af modstanden blandt borgerlige tyskere mod tvangsfortyskningen.

Ved Genforeningen tog Johannes Schmidt sin afsked som præst, men samme år tog han på et møde i Tinglev initiativ til oprettelse af "Schleswiger Wählerverein". Heraf udgik "Slesvigsk Parti", der ved folketingsvalg i perioden 1920-39 opnåede 13-15 % af de nordslesvigske stemmer. Samme år blev Johannes Schmidt valgt til Folketinget.

Efter Hitlers magtovertagelse i Tyskland i 1933 hældede Johannes Schmidt af taktiske årsager til nazismen, men han var dog langt mere moderat end den rabiate Wilhelm Deichgräber, som ved folketingsvalget i 1935 kun manglede 9 stemmer for at få mandatet. Han sad i Folketinget i hele perioden 1920-1939. Da han trak sig tilbage i 1939 overtog den nazistiske dyrlæge Jens Møller fra Gråsten hans mandat.

Kilde: Troels Rasmussen: Den dansk-tyske traktat 1922. Institut for Grænseregionsforskning, Aabenraa, 1996.