Gå til leksikonoversigt

Selbstschutz

Begreber

Selbstschutz (dansk: selvforsvar) var et hjemmetysk uniformeret og bevæbnet korps oprettet 1944 på initiativ af ledelsen i det tyske mindretal. Selbstschutz blev primært oprettet for at beskytte hjemmetyske virksomheder mod sabotage. Korpset omfattede ca. 450 mand, som var rekrutteret blandt kernetropperne i mindretallets organisation Schleswigsche Kammeradschaft. Det var stærkt ideologisk betonet, og lejlighedsvis tiltog korpsets medlemmer sig politimyndighed over for danske medborgere ved at foretage arrestationer blandt disse.

Af Henrik Skov Kristensen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Hans Schultz Hansen og Henrik Skov Kristensen (udg.): Sønderjylland under krig og besættelse 1940-1945. 2003.