Gå til leksikonoversigt

Skærbæk

Steder

Byen ligger på geestranden ned mod Ballummarsken. Bynavnet kendes fra skriftlige kilder omkring 1292. Den ældste del af byen består af landsbyerne Hjemsted, Gesing og Melby, som nu er vokset sammen med den stationsby, som opstod langs længdebanen efter dens anlæg i 1887. Den gamle vestlige drivvej gik også her forbi, i dag fører Hovedvej 11 gennem byen. Byen har haft to kirker, den middelalderlige Skærbæk Kirke, som stadig er sognekirke, og Skærbæk Frimenighedskirke (1909), som nu er kulturhuset Emanuel. Chr. Johs. Jacobsen var  omkring 1900 sognepræst her og initiativtager til bl.a. Skærbæk Væveskole (se Skærbæktæpper). Anlægget af Rømødæmningen skabte befolkningstilvækst i slutningen af 1940’erne, og samtidig opstod der flere industrier som Skærbæk og Omegns Eksportslagteri (se Slagterier i Sønderjylland) og Findahls Møbelfabrik.

Byen er vejknudepunkt og oplandsby. Flere huse i byen er præget af hjemstavnsstil (Byggeskik, Bymæssig), bl.a. købmandsgården fra 1909, der i dag rummer Museum Sønderjylland Skærbæk (Museumsvæsen). I byen ligger også Hjemsted Oldtidspark og Skærbæk Fritidscenter. Der er i 2011 3.117 indbyggere i byen.

Af Elsemarie Dam-Jensen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.