Gå til leksikonoversigt

Skattefund i Sønderjylland

Steder

Arkæologisk fundgruppe, som adskiller sig fra alle andre fund ved at være nedgravet med henblik på at blive genoptaget. Af mange forskellige årsager har ejeren dog ikke hentet skatten. Der findes to typer af skattefund. Det kan enten være en personlig formue, som gemmes bort i ufredstid, eller en ophobning af råstoffer – f.eks. tilhørende en omrejsende håndværker. Sidstnævnte kaldes også depotfund. Det er ikke altid muligt at skelne mellem regulære skattefund og depotfund.

Depot- og skattefund kendes fra yngre stenalder (fra 4100 f.Kr.) og fremefter. Mens depotfundene aftager i antal, jo nærmere vi kommer historisk tid, så synes skattefundene at stige. Af kendte depotfund fra Sønderjylland kan nævnes øksedepotet fra Knud fra enkeltgravskulturen (2800-2400 f.Kr.), Jernhyt-depotet fra yngre bronzealder (1000-500 f.Kr.) og Simmersted-depotet fra ældre germansk jernalder (350-525 e.Kr.). Blandt skattefundene kan nævnes Skodborg-skatten fra yngre germansk jernalder (525-700 e.Kr.), Østergård-skatten fra tidlig middelalder (1075-1175 e.Kr.), Løgumkloster-skatten fra middelalder samt Vollumskatten og Hørlykke-skatten fra svenskekrigenes tid. Depot- og skattefund dukker gerne op ved tilfældigheder bl.a. som følge af almindelig landbrugsdyrkning, bygge- og anlægsarbejder og arkæologiske udgravninger. Især den hyppige brug af metaldetektorer har bidraget til at øge antallet af fund.

Af Peter Ethelberg i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Steen W. Andersen: Jordens skatte. Udstillingskatalog, 1987.

Lars Jørgensen og Peter V. Petersen: Guld, Magt og tro. Danske skattefund fra oldtid og middelalder, 1998.

Kirsten Bendixen m.fl.: Danmarks Middelalderlige Skattefund c. 1050-c. 1550, 1992. Fritze Lindahl: Skattefund fra Chr. IV’s tid, 1988.