Gå til leksikonoversigt

Skræppenborg, Peder Larsen, 1802-1873,

Personer

Gårdmand i Dons ved Kolding og lægprædikant.

Skræppenborg var en af de vigtigste prædikanter i forbindelse med de gudelige vækkelser i 1830'erne, hvor han rejste rundt til lægmandsforsamlinger. Fra 1840'erne knyttede han sig til den grundtvigske bevægelse.

Peder Larsen Skræppenborg var en af de ivrigste agitatorer for oprettelsen af Skibelund Krat , og det var ham, der personligt fandt en kreds, der både havde evne og vilje til at købe området. Baggrunden var, at han på eget initiativ havde bestilt en mindesten over Jacob Christian Lindberg til opsætning i Ribe, men da Ribe ikke ønskede mindestenen, måtte han finde et andet egnet sted. Det blev Skibelung Krat.

Mindesten i Skibelund Krat.