Gå til leksikonoversigt

Slesvig Domkirke

Steder

Slesvig Domkirke (Sankt Petri Dom) blev opført omkring år 1030, men Slesvig bispedømme blev allerede oprettet i 948. Kirken er indviet til apostelen Peter.

Opførelsen af Slesvig Domkirke kom til at strække sig over flere hundrede år. Kirken var i begyndelsen en romansk kirke. Under Knud Lavard blev den halvrunde apsis opført. I årene 1180-1200 fulgte tværskibet. Ved ombygninger mellem 1200 og 1500 blev den romanske langhusbasilika til en gotisk treskibet hallekirke. Det hvælvede domkapitel i det nordlige sideskib kom til ca. 1220-30, kirkeskibets hvælvene ca. 1230-70.

Den nuværende nygotiske tårn på 112 m blev opført i 1894. Tårnet er Sydslesvigs højeste og Slesvig-Holstens næsthøjeste kirketårn. Oprindeligt havde domkirken to tårne, men de styrtede sammen allerede i 1275 og blev ikke genopført.

Den romanske portal ved kirkens sydlige tværskib stammer fra 1180. Den består af seks søjler. Billedefeltet over døren (Tympanon) er udført i skånsk sandsten og prydet med et relief med en tronende Kristus, der giver apostlene Peter og Paulus nøgle og skriftrulle. Motivet af Lovens overrækkelse refererer til Matthæusevangeliet: Og jeg vil give dig Him­meriges nøgler, og hvad du binder på jorden, det skal være bundet i Himlene, og hvad du løser på jorden, det skal være løst i Himlene.

Den kongelige stifterfigur med den totårnede kirkenmodel i sine hænder er blevet identificeret med Valdemar den Store. Petersportalens motiv genfindes på en række af Sydslesvigs landsbykirker, bl.a. i Munkbrarup, Sørup og Nørre Brarup.

Domkirkens kendteste inventar er Hans Brüggemanns Bordesholmalter, der er medtaget i den danske kulturkanon. Passionsalteret er udført over en 7-årig periode og stod færdigt i 1521. Alteret viser 16 bibliske scener fra Jesu liv. Blandt de 386 figurer er der apostle, kirkelærere, profeter, bønder og handelsfolk. Forbillede til mange af motiverne er Albrecht Dürers Den lille Passion fra 1511. Alteropbygningen er 16 m høj. Alene altertavlen har en højde på 12,60 m.

I det sydlige korskib ses det såkaldte Tre Kongers Alter, som indtil 1666 stod på kirkens højalter. Altertavlen med Jomfru Maria, Jesusbarnet og de tre hellige konger dateres til slutningen af 1200-tallet.

Frederik 1.s sarkofag i det nordlige korskib er et hovedværk inden for nederlandsk renæssance i Nordeuropa. Det er udført i marmor, kalksten og alabast. Den viser kongen hvilende på båren med hænderne løftet til bøn og flankeret af to kvindeskikkelser, hvoraf den ene holder kongevæben og den anden en indskrifttavle om hans bedrifter. Gravmælet er udført af den flamske kunstner Cornelius Flories de Vriendt i årene 1551-55. Gravmælet selv er tomt. Kongen er gravsat i domkirkens gravkapel. Kong Frederik 1., der døde i 1533, er sammen med sin bror kong Hans og nevøen Christian 2. de eneste oldenborgske konger, der ikke er gravsat i Roskilde Domkirke.

Kong Niels skal også være gravsat i domkirken, men graven kendes ikke.

Blandt de øvrige epitafier kan nævnes stukgravmælet for biskop Frederik fra 1580 og det imponerende barokgravmæle for den gottorpske kansler Kielmann af Kielmannsegg fra 1673. Marmorportalen over familien Arenstorff's kapel er fra ca. 1678.

Indenfor i domkirken står en 4,40 m høj egefigur af den hellige Christoffer med Jesusbarnet på skuldrene. Figuren er fra 1510 og regnes for et af de fineste danske og nordtyske træskærerarbejder. Skulpturen refererer til legenden, hvor Christoffer bar Jesus-barnet på sine skuldre gennem en flod.

Svalen er en velbevaret korsgang (processionsgang) i domkirkens nordvetlige del. Svalen betyder kølig (sval) overdækket gang. Her ses kalkmalerier fra 1320-30.

I korets nordlige del hænger oliemaleriet Den blå Madonna af Jürgen Ovens. Maleriet er fra 1669. Jürgens kom fra Tønning og blev uddannet i Amsterdam, hvor han formodentlig var elev af Rembrandt.

Lokale sagn fortæller, at kong Abel efter sin død spøgte i Slesvig Domkirke, hvorfor man tog hans lig op og sænkede det i et mosehul ved Gottorp.

Bronzedøbefonten er fra 1480. Prædikestolen er et nederlandsk arbejde og blev udført i 1560. Kirkens nuværende orgel fra 1963 er et Marcussen-orgel fra Aabenraa. Hvert år i december er der kunsthåndværkermarked i domkirken (Svalmarked eller på tysk Schwahlmarkt).

BordesholmalteretFoto: Walther Körber