Gå til leksikonoversigt

Slesvighus

Steder

Dansk forsamlingshus i Slesvig oprettet i 1922. Bygningen, der indtil da hed "Hotel Holsteinisches Haus" og også omfattede en biografsal, blev købt  af Jutta Skrumsager med det formål at skabe et dansk forsamlingssted i Slesvig by. Samtidig oprettedes en art aktieselskab "Danevirke G.m.B.H", som skulle stå for driften af huset. Senere er bygningen overtaget af Sydslesvigsk Forening, som ejer bygningen i dag.

I forbindelse med overtagelsen gennemførtes en større renovering af bygningen, så den kunne anvendes til de mange formål for det danske arbejde. Der blev indrettet en ny kirkesal, bibliotekslokaler og den store sal blev ligeledes renoveret, så den kunne bruges til mødevirksomhed. Salen blev også brugt til overnatningssted for spejdere, studenter m.fl. som ikke krævede den store luxus. I en periode var bygningen også hjemsted for en dansk børnehave, dansk ungdomsarbejde og sekretariat for både SSF i Slesvig by og Gottorp amt.

I 1955 blev bygningen på ny renoveret og hotelfaciliteterne blev ombygget til et moderne turisthotel, som kom til at hedde "Skandia". Samtidig bibeholdtes navnet "Slesvighus" som betegnelse for det danske forsamlingshus. Igen i 1980 blev bygningen renoveret. Bl.a. fik alle hotelværelserne eget bad og toilet og køkken, og restauranten blev gjort tidssvarende.

Arkitektonisk har Slesvighus aldrig været nogen perle. Det blev i særlig grad synligt, da en række naboejendomme blev revet ned.

Kilde: Jane Bossen: Danske huse i Sydslesvig. Grænseforeningens årbog 1988.