Gå til leksikonoversigt

Slesvigsk Forlag

Begreber

Slesvigsk Forlag blev oprettet den 29. marts 1922  for at oplyse sydslesvigerne om danske forhold, udbrede kendskab til dansk historie og dansk åndsliv. Der var tale om et grænseforlag med formidlende virksomhed. Det skulle være en "national folkeopgave" hvorfor der i februar 1922 blev udsendt et opråb til tegning af aktier i "Slesvigsk Forlag". Den 29. marts 1922 var der allerede tegnet en kapital på 2.030.000 Mark af 2.060 personer.

 

Formand for Slesvigsk Forlag var I.C. Møller, Flensborg, I bestyrelsen sad boghandler H.Chr. Møller og N. Uldall, begge Flensborg samt Andreas Grau, Sønderborg. Møller var forlagets direktør. Forlaget oversatte bøger fra tysk til dansk og omvendt. Allerede 1923 var der udgivet 11 bøger. Fra 1. juli 1922 udkom Grænsevagten på forlaget. 

Kilde: L.P.Christensen: Grænsebogen (Slesvigsk Forlag, Flensborg 1923), s.126-128.