Gå til leksikonoversigt

Slesvigsk Parti

Begreber

Politisk parti til varetagelse af det tyske mindretals interesser. Det blev grundlagt i august 1920, og kernen i det første partiprogram var kravet om en grænserevision. I 1933 blev partiet overtaget af det tyske mindretals nazister. Ved folketingsvalget i 1939 fik partiet 15.016 stemmer, der var det hidtil bedste valgresultat. Men med 7.500 hjemmetyskere i front- og arbejdsindsats uden for Nordslesvig var der i 1943 udsigt til tab af folketingsmandatet, og SP stillede derfor ikke op ved folketingsvalget. I stedet blev der med besættelsesmagtens hjælp oprettet "et tysk kontor" under Statsministeriet.

Grænserevisionskravet blev skrinlagt i 1945 ved oprettelsen af Bund Deutscher Nordschleswiger, som SP organisatorisk blev en del af. Partiet arbejder fortsat for at sikre det tyske mindretals ligeberettigelse. Øvrige mærkesager har skiftet i tidens løb, men er i dag især kulturel mangfoldighed samt styrkelse af Sønderjylland og det grænseoverskridende samarbejde. I flere omgange var SP repræsenteret i Folketinget med et mandat: 1920-39 ved Johannes Schmidt, 1939-43 ved Jens Møller, 1953-64 ved Hans Schmidt og 1973-79 ved Jes Schmidt i kraft af et samarbejde med Centrum-Demokraterne. Kommunalpolitisk var SP i mange år stærkt repræsenteret flere steder, bl.a. i Tønder og Højer, hvor det havde borgmesterposten frem til henholdsvis 1937 og 1946; andre steder har det frem til i dag været tungen på vægtskålen. 1970-2006 var SP medlem af Sønderjyllands Amtsråd med 1-2 mandater.

Ved strukturreformens ikrafttræden i 2007 blev SP repræsenteret i de sønderjyske kommuner, i Haderslev dog i kraft af en ny valgordning for det tyske mindretal, der gav SP et mandat uden stemmeret, men med taleret og ret til en udvalgspost. Ved kommunalvalget i 2009 opnåede SP ved egen kraft et fuldgyldigt mandat i Haderslev, Sønderborg og Tønder samt to i Aabenraa. SP lægger stor vægt på at fremstå som et regionalt parti.

Partiets stemme- og mandattal til folketingsvalg i perioden 1920-1977

Partiets stemme- og mandattal ved amtsråds- og kommunalvalg i perioden 1970-2005

Flere oplysninger på partiets hjemmeside.

Litteratur:

Henrik Becker-Christensen: Det tyske mindretal i Nordslesvig 1920-1932, bd. 1-2. 1990.

Henrik Becker-Christensen: NSDAPN og Slesvigsk Parti: det tyske mindretals politiske virke under besættelsen, i: Joachim Lund (red.): Partier under pres – demokratiet under besættelsen. 2003.

www.slesvigsk-parti.dk