Gå til leksikonoversigt

Slesvigske Sten, Den

Steder

Sten rejst på Christiansholmsvej i Jægersborg Dyrehave i 1861 med inskriptionen "Intet Danmark uden Slesvig, intet Slesvig uden Danmark. Til Minde om Slesvigernes Besøg den 30. Juli 1861 og den 5. September 1865". Initiativet blev taget i september 1861 af stenhugger H.A. Klewing i et andragende til Frederik 7. Allerede i 1842 var der på samme sted rejst en mindesten uden inskription til minde om de norske og svenske studenter, der i 1842 under den skandinavistiske begejstring havde besøgt København. 

I 1861 deltog 400 sønderjyder i besøget i København, hvor man bl.a. samledes på dette sted, og i 1865, da Sønderjylland var blevet en del af Preussen, deltog ca. 2.000 sønderjyder i et stort folkemøde med bl.a. N.F.S. Grundtvig som taler. Stenen markerer således samhørigheden med Sønderjylland og Danmark, hvilket også udtrykkes i C. Hostrups digt Velkommen - ej til fremmed Jord, der er skrevet til lejligheden.

Da fagbevægelsen af Københavns politimester Crone fik forbud på at arrangere politiske friluftsmøder på Fælleden i 1871 begyndte man fra 1872 at arrangere socialistiske grundlovsmøder ved Den Slesvigske Sten, måske mest fordi stenen lå uden for politimester Crones jurisdiktion. Baggrunden var, at den borgerligt orienterede Arbejderforeningen af 1860 fik lov til at holde grundlovsmøde i Dyrehaven i 1872. Derfor fik den socialistiske Internationale Arbejderforening for Danmark efter nogen nølen også tilladelse til at holde grundlovsmøde, men det skulle være ved Den Slesvigske Sten. Også i 1873 blev der holdt grundlovsmøde samme sted, hvilket regnes for det første socialdemokratiske grundlovsmøde. Se Arbejdermuseets artikel herom.

Ved Georg Brandes død 1927 spredtes hans aske fra Den Slesvigske Sten over Dyrehaven. Georg Brandes var kendt for at nære særdeles varme følelser for den sønderjyske sag.

Som optakt til 50-året for Genforeningen inviterede Hovedstadens Grænseforening i 1969 de endnu levende af de mere end 1.000 sønderjyske krigsveteraner, som i 1919 var vendt hjem via hovedstaden fra allierede fangelejre til en stor mindesammenkomst i København. Det lykkedes med Arveprins Knud som protektor at indsamle over 65.000 kr., til arrangementet. Veteran-arrangementet fandt sted i dagene 19.-22. maj 1969 med en tilslutning langt over forventning: 142 veteraner + 87 hustruer, d.v.s. i alt 229 deltagere. Med DSB-særtog og -færge kom veteranerne til hovedstaden, hvor de blev indkvarteret på hotelskibet St. Lawrence. Programmet omfattede bl.a. modtagelse i Folketinget med efterfølgende frokost i Snapstinget, aftenfest på Lorry, udflugt til Den Slesvigske Sten i Dyrehaven, frokost i Carlsberg Museet, festmøde i Rådhus-hallen med tale af bl.a. Arveprinsen, hvorefter Københavns Kommunalbestyrelse gav souper.

Så sent som i 2002 holdt Dansk Samling møde ved stenen, hvor Adam Wagner holdt tale

Stenen blev renoveret og nyopsat i foråret 2020, samtidig med fejringen af 100-året for Sønderjyllands Genforening med Danmark.

Den Slesvigske Sten efter renovering i 2020.

Den Slesvigske Sten efter renovering i 2020.