Gå til leksikonoversigt

Sort sol

Begreber

Moderne benævnelse for naturfænomen som kan beses i Tøndermarsken og andre sivområder langs den jyske vestkyst og Østersøens kyster, når kæmpestore stæreflokke hvert forår og efterår samler sig i forbindelse med deres træk sydover eller nordover.

Fuglene flyver umiddelbart før solnedgang fra deres fouragering på vaderne ind til sivområderne, hvor de først venter i omkringstående træer, inden de som på et signal danner en kæmpestor flok på op til en ½ mio. fugle, som derefter sætter sig for natten på de lange siv. Her kan de finde beskyttelse mod rovfugle, som ikke tør tage stærene, så længe de er så tæt på vandoverfladen.

De store stæreflokke danner smukke mønstre, ikke mindst når flokken angribes i luften af en rovfugl. Benævnelsen "Sort sol" kommer af den oplevelse man får, når den store stæreflok flyver ind foran den nedgående sol.

Fænomenet har i mange år været uhyre populært som udflugtsmål. Marts og oktober er sæson. Det er hovedsageligt baltiske ynglefugle, der er på vej til eller fra det sted, hvor de overvintrer i området fra Holland til Nordfrankrig og Sydengland.