Gå til leksikonoversigt

Sydslesvigsk Forening (SSF)

Begreber

Sydslesvigsk Forening (SSF) er udgået fra Den Slesvigske Forening, der  blev oprettet i juni 1920 af redaktør Ernst Christiansen som kulturel og politisk hovedorganisation for det danske mindretal syd for den nye dansk-tyske grænse. 

Den slesvigske Forening blev det danske mindretalspolitiske parti ved rigsdags-, landdags-, amts- og kommunevalg. Det hele i kombination med folkelige, kulturelle og sociale opgaver. Organisatorisk overtog foreningen netværket fra afstemningskampen af tillidsfolk fra Den nordslesvigske Vælgerforening og fra Mellemslesvigsk Udvalg.

Sydslesvigsk Forening (SSF) blev oprettet den 15. november 1946 primært efter krav fra den britiske besættelsesmagt, som ikke mente, at Den Slesvigske Forening samtidigt kunne være et parti og en kulturel forening. 

Konsekvensen heraf blev oprettelsen af Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og i 1948 skiftede Den slesvigske Forening i 1948 navn til Sydslesvigsk Forening (SSF)

Sydslesvigsk Forening gennemfører med støtte fra den danske stat et stort antalt kulturelle aktiviteter og driver bl.a. forsamlingshuse og ældreboliger og Danevirke Museum. Endvidere er 25 foreninger tilsluttet Sydslesvigsk Forening.

SSF samarbejder med andre europæiske mindretalsorganisationer, især gennem FUEN.

Tilsluttede foreninger (2022)

 • Borgerforeningen 
 • Dansk Erhvervsforening i Sydslesvig
 • Dansk Kirke i Sydslesvig  
 • Den slesvigske Kvindeforening  
 • DSH – Foreningen af Aktive Kvinder i Sydslesvig 
 • Duborg-Samfundet 
 • Flensborg danske Journalistforening  
 • Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling  
 • Fælleslandboforeningen for Sydslesvig   
 • Gamles Værn   
 • Harreslev Amatørscene  
 • Hejmdal Blæseorkester  
 • Historisk Samfund, Sydslesvigs Amtskreds   
 • Sct. Georgs-Gildet Flensborg  
 • Slesvigsk Kreditforening   
 • Sprogforeningen i Sydslesvig   
 • St. Knuds-Gildet  
 • Sydslesvigs danske Kunstforening   
 • Sydslesvigs Museumsforening 
 • Sydslesvigs Skak Kreds
 • Sydslesvigs Selvhjælp  
 • Sydslesvigs Selvhjælp (SSH)   
 • Sønderjysk Arbejder Forening (SAF)
 • Sydslesvig Folkekor
 • Torsdagskoret

Det danske mindretal arbejder traditionelt ligeledes sammen med Friisk Foriining, der er en af det frisiske mindretals kulturforeninger. 

Frem til ca. 1970 var Sydslesvigs Forening en paraplyorganisation, der kunne tale på mindretallets vegne. 

Siden er der sket en omorganisering mellem mindretallets forskellige organisationer.  I den forbindelse blev Det sydslesvigske Samråd oprettet (1972).

Tilsluttet Samrådet:  SSF; SSW; Dansk kirke i Sydslesvig (DKS); Dansk Skoleforening for Sydslesvig; Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU); Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig; Dansk sundhedstjeneste for Sydslesvig; Flensborg Avis samt Frisisk Forening.

Samrådet har hidtil  været et organ, der mest virker koordinerende og formidler gensidig information om arbejdet i mindretallets forskellige organisationer. Samrådet har ikke nogen formel beslutningskompetence.

Der pågår - særligt efter år 2000) en aktiv strukturdiskussion både i  mindretallets organisationer i Samrådet og i det omkringliggende civilsamfund.

 

Skrevet af: Niells Schou

Sidst ændret: 22. marts 2022