Gå til leksikonoversigt

Sydslesvigsk Forening (SSF)

Begreber

Sydslesvigsk Forening (SSF) er det danske mindretals kulturelle hovedorganisation. Foreningen blev oprettet den 15. november 1946 i fortsættelse af Den Slesvigske Forening. Målet var Sydslesvigs genforening med Danmark, men efter krav fra den britiske besættelsesmagt måtte SSF ikke arbejde politisk.

Ved valgene i 1946 opstillede SSF såkaldt uafhængige kandidater; året efter deltog SSF i landdagsvalget med et politisk partis rettigheder og fik seks pladser i Landdagen. I 1948 overgik de politiske opgaver til partiet Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW). Tilslutningen kulminerede i 1948 med knap 75.000 medlemmer. Omkring 2005 er medlemstallet ca. 15.000.

De lokale foreninger gennemfører med støtte fra den danske stat et stort antalt kulturelle aktiviteter og driver bl.a. forsamlingshuse og ældreboliger og Danevirke Museum. Endvidere er 25 foreninger, så som De sydslesvigske Husmoderforeninger, Den slesvigske Kvindeforening og Fælleslandboforeningen for Sydslesvig tilsluttet Sydslesvigsk Forening.

De 25 tilsluttede foreninger har ca. 14.000 medlemmer. Foreningen udgiver Sydslesvigsk Årbog og står for at arrangere de sydslesvigske årsmøder.

Foreningens formand er Gitte Hougaard-Werner.

Udviklingen i SSF's medlemstal siden 1946

SSF's hjemmeside
 

Litteratur: Merete Bo Thomsen: Sydslesvig. En dansk fortælling. Sydslesvigsk Forening 1920-2020. Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V. 2020.